Leefmilieu Brussel News nr. 42: Milieuvergunningen: eenvoudiger en coherenter (professionnels)

04/09/2018
Cover lbn 42

De editie van september, oktober, november 2018 van Leefmilieu Brussel News, het driemaandelijks tijdschrift bestemd voor de Brusselse professionelen, staat online.

Dit nummer gaat onder meer dieper in op het uitstel van het bijscholingsexamen voor de residentiële certificateurs en wijdt een dossier aan de wijzigingen die de nieuwe ordonnantie over de milieuvergunningen vanaf april 2019 doorvoert. U vindt er ook een artikel over de alternatieve administratieve boetes. De luchtkwaliteit staat centraal in de organisatie van de LEZ. Ontdek hoe u boetes kunt vermijden. Wat moet u doen bij pollutiepieken? Het magazine onthult voor u het nieuwe noodplan.

Ten slotte vindt u er ook de recente wetgeving over leefmilieu en energie in terug.

Download Leefmilieu Brussel News nr. 42 (.pdf)

 

Datum van de update: 04/09/2018