Leefmilieu Brussel News nr. 35 : hoe is de luchtkwaliteit in Brussel?

02/12/2016

Het nummer van december 2016 – januari - februari 2017 van Leefmilieu Brussel News (LBN) wijdt een speciaal dossier aan de luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We vernemen alles over de maatregelen die de overheid neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren, of dit nu op korte termijn is - in geval van een pollutiepiek- of op middellange en lange termijn, via de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) of de aankoop van alternatieve bedrijfswagens en dienstvoertuigen.

We stellen u ook de energiepremies 2017 voor en twee proefprojecten rond de circulaire economie in de bouwsector. Ten slotte wordt ook aandacht besteed aan de nieuwe wetgeving. 

Datum van de update: 05/12/2016