Leefmilieu Brussel News nr. 34 : pistes om aan een duurzame toekomst te bouwen (professionnels)

06/09/2016
Leefmilieu Brussel News 34

In het september-oktober-novembernummer 2016 van Leefmilieu Brussel News (LBN) vindt u een speciaal dossier over mogelijke pistes om aan een duurzame toekomst te bouwen. Een van de mogelijkheden is onder meer de lage-emissiezone die voor kwaliteitsvolle lucht zou kunnen zorgen. Er wordt in dit nummer ook aandacht besteed aan de nieuwe geselecteerden van het Label Ecodynamische onderneming 2015- 2016. U krijgt ook een reportage over de firma Réconfort +, die actief is in de circulaire economie. Tot slot krijgt u een voorstelling van het Newton-bedrijvenpark, dat het resultaat is van een bodemsanering.

Net als altijd vindt u achteraan uw driemaandelijkse tijdschrift een overzicht van de nieuwe wetgeving.

Download LBN nr. 34

Datum van de update: 06/09/2016