Leefmilieu Brussel News nr. 31 : waarom in de circulaire economie investeren ? (professionnels)

01/12/2015

Waarom in de circulaire economie investeren ? Dat komt u te weten in het jongste nummer van Leefmilieu Brussel (LBN) dat een speciaal dossier wijdt aan een onderneming uit de sociale economie, Spullenhulp.

U verneemt ook op welke manier hernieuwbare energiebronnen binnen uw handbereik liggen. Vergeet geen premie aan te vragen als u beslist te investeren in energiebesparende uitrustingen. Lees het artikel over de energiepremies 2016 om te weten aan welke voorwaarden u moet voldoen om de premies te genieten.

Een van de artikels gaat ook over de kaart van de bodemtoestand. Voor de uitbaters van ingedeelde inrichtingen zijn er een aantal nieuwigheden, of het nu gaat om de nieuwe normen voor tankstations of de milieuvergunning voor het stockeren en produceren van gewasbeschermingsmiddelen.

Dankzij de wettelijke bepalingen over de risicoactiviteiten kunnen die activiteiten beter worden omschreven. Tot slot krijgt u een overzicht van de nieuwe wetgeving.

Download LBN nr. 31 (.pdf)

Datum van de update: 01/12/2015