Leefmilieu Brussel News nr. 30: het label "Ecodynamische onderneming", 15 jaar en rijk aan sterren! (professionnels)

07/09/2015

Wat is het label "Ecodynamische onderneming"? Waartoe kan het dienen, 15 jaar na de invoering ervan? Dat verneemt u in het jongste nummer van Leefmilieu Brussel News (LBN), dat ook het woord geeft aan een onderneming die het label al jarenlang draagt, Carodec.

Dit nummer vertelt verder meer over twee nieuwe elektronische tools om het uitwisselen en verwerken van bodemgegevens te vereenvoudigen.

Er wordt ook een artikel gewijd aan de akoestische isolatie bij renovaties en dat naar aanleiding van de publicatie van een vademecum over het onderwerp.

Tot slot maakt dit nummer de zeer bemoedigende balans op van het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) in enkele sociale woongebouwen. Helemaal aan het eind vindt u de nieuwe wetgeving.

Download LBN nr. 30

Datum van de update: 29/10/2015