Leefmilieu Brussel laureaat van de "Public Sustainable Development Award" van de "Belgische Milieu- en Energieprijs"

11/06/2015

Op 3 juni won het nieuwe gebouw van Leefmilieu Brussel de eerste plaats in de categorie "Public Sustainable Development Award" van de Belgische Milieu- en Energieprijs. 

Al 25 jaar leidt het Brussels Instituut voor Milieubeheer ons stadsgewest naar een duurzamere ontwikkeling en waakt het over de levenskwaliteit van de Brusselaars. Sinds 12 november vervult het die opdracht in een uitzonderlijk passiefgebouw op de site van Thurn & Taxis, een werkruimte die zijn waarden perfect weerspiegelt, om klaar te zijn voor de vele uitdagingen die ons de komende jaren te wachten staan.

Een administratie die zich op de toekomst richt…

Op 12 november verhuisde Leefmilieu Brussel naar een ecologisch opgetrokken gebouw met een uitzonderlijke energie-efficiëntie, in een ecologische wijk in volle ontwikkeling. Deze verhuizing gaat gepaard met een heus programma voor de modernisering van de overheidsdienst, van zijn werking en relatie tot de burgers, om de grote uitdagingen van de toekomst zo beter te kunnen aanpakken.

Een ecologisch gebouw

  • Een voorbeeld op Europees niveau voor wat betreft milieu- en energieprestaties (BREEAM Excellent-label).
  • Een van de grootste passiefgebouwen van Europa (16.750 m²).
  • Een ecologisch ontworpen gebouw met een koolstofbalans van 273 kg CO2 per m² bij zijn constructie (dit is bijna tweemaal lager dan de emissie bij een gebouw in beton).
  • Ontworpen met het oog op het welzijn van de werknemers.
  • Ontworpen in functie van de zichtbaarheid van onze activiteiten en van de openheid naar ons doelpubliek.

Het gebouw werd ontworpen door het Nederlandse architectenbureau CEPEZED, in samenwerking met het Brusselse bureau Samyn & Partners. 

Datum van de update: 10/01/2022