Leefmilieu Brussel geeft de residentiële EPB-certificateurs 16 maanden extra om te slagen voor het voor de voorzetting van hun activiteit vereiste examen. (professionnels)

06/06/2018

Nadat in mei vragen onder de certificateurs in omloop kwamen, besliste Leefmilieu Brussel het examen van 19 mei en de vier andere geplande sessies te annuleren. Later heeft het Brusselse bestuur verscheidene klachten ontvangen van certificateurs die ontevreden waren over de algemene organisatie, de moeilijkheidsgraad en de inhoud van het examen.

Leefmilieu Brussel luistert naar de sector en heeft beslist om de aanvankelijke uiterste datum van 15 juni 2018 naar 15 oktober 2019 te verplaatsen. Alle EPB-certificateurs kunnen tot dan hun activiteit blijven uitoefenen.

Het uitstel zal het bestuur in staat stellen om de klachten van de certificateurs sereen te onderzoeken, het systeem te verbeteren zodat het optimaal zal functioneren, en iedereen nieuwe kansen te geven om zich op te leiden. In de loop van juni 2018 zal Leefmilieu Brussel bovendien een informatie vergadering met de sector organiseren.

De hervorming is al ettelijke jaren bezig en haar doel, de verbetering van het kwaliteitsniveau van de EPB-certificering in Brussel, rechtvaardigt een veeleisend examen.  "Wij wensen dat dit hoge kwaliteitsniveau wordt bereikt terwijl iedereen de beste kansen krijgt om het gewenste peil te bereiken, in het voordeel van zowel de certificateurs zelf als de Brusselaars en het milieu. Dit examen is belangrijk voor de kwaliteit van de prestaties van de EPB-certificateurs die op de Brusselse markt actief zijn en Leefmilieu Brussel wil de evaluatie in een sereen klimaat voortzetten."

Datum van de update: 22/08/2018