LBN 27 – Duurzame gebouwen: de troeven van ons Gewest (professionnels)

19/01/2015

Het jongste nummer van Leefmilieu Brussel News bevat een speciaal dossier over de initiatieven die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft goedgekeurd om de bouwsector te ondersteunen op zijn weg naar meer duurzaamheid. Er wordt onder meer gefocust op onze opleidingen of, als er minder tijd is, onze seminaries. Doe ook een beroep op de diensten van onze facilitator. U zal er baat bij hebben.

Het tweede dossier van dit nummer gaat in op de methodes om de mobiliteit te verbeteren. Die mobiliteit wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken, of het nu gaat om overtallige parkeerplekken of alternatieve vervoermiddelen voor de auto zoals de fiets.

Het nummer bevat ook weer een overzichtstabel met de nieuwe wetgeving.

Download de LBN 27

Datum van de update: 22/01/2015