LBN 25 - Sanering van verontreinigde bodems: verhoogde premies

03/06/2014

Het juninummer van LBN Leefmilieu Brussel News) is net uit. Ontdek er tegen welke voorwaarden u kan genieten van de verhoogde premies indien u een verontreinigde bodem wil saneren.

U vindt er eveneens een artikel over het Aquarium van Brussel, laureaat van het label “Ecodynamische onderneming”; een ander artikel maakt de balans op van PLAGE voor scholen of hoe we energie kunnen besparen in schoolgebouwen; tot slot is er een dossier over maatregelen om uw installatie voor hernieuwbare energie te laten renderen.

» Download LBN 25 (.pdf)

Datum van de update: 18/01/2017