LBN 24 : De laureaten 2014 van het label 'Ecodynamische onderneming' (professionnels)

19/03/2014

Onlangs is het maartnummer van LBN (Leefmilieu Brussel News) verschenen. Daarin staat ook een dossier over de laureaten 2014 van het label "Ecodynamische onderneming". Ontdek wat deze gewestelijke hefboom voor uw activiteit kan betekenen.

U vindt er ook artikels over het leefmilieu als motor van economische innovatie, over professionelen die instaan voor bodembeheer en -sanering en tot slot een dossier over bedrijfsvervoerplannen.

» Download LBN 24 (.pdf)

 

Datum van de update: 30/11/2015