Laten we in OFF-modus gaan om een black-out te vermijden

16/12/2014

Deze winter dreigen bepaalde delen van het land te worden getroffen door stroomonderbrekingen. De autoriteiten raden aan het stroomverbruik de hele winter, vooral tussen 17 h en 20 h, onder controle te houden.

Zeer weinig Brusselaars dreigen deze winter in het donker te vallen: slechts enkele straten van de Prins van Oranjewijk in Ukkel zullen getroffen worden indien het afschakelingsplan in werking moet worden gesteld. Andere burgers in het noorden en het zuiden van het land daarentegen zouden deze winter weleens een of meer avonden zonder elektriciteit kunnen komen te zitten.

De oorzaak?

Een mogelijke schaarste in de elektriciteitsproductie als gevolg van de onverwachte sluiting van drie kernreactoren. Indien heel Europa een strenge winter zou doormaken, zou deze uitzonderlijke verzwakking in het productiepark nog erger worden door de onmogelijkheid om een beroep te kunnen doen op de invoer van elektriciteit.
In deze context zouden het Belgische productiepark en de invoer niet kunnen beantwoorden aan de gewone vraag naar elektriciteit voor de werking van alle elektrische apparaten op piekmomenten in het verbruik : tussen 17h en 20h.
De autoriteiten hebben rekening gehouden met dit risico en een actieplan voorbereid om stroomonderbrekingen proberen te voorkomen. Het plan voorziet ook om de bevolking ruim op tijd te verwittigen indien deze schaarste zou optreden ondanks alle inspanningen om energie te besparen.

Uit solidariteit

In de praktijk wordt iedereen (burgers, administraties, bedrijven, …) gevraagd om enkele kleine energiebesparende gebaren te stellen. Deze winter nodigt de OFF/ON-campagne ons uit om voldoende elektriciteit te besparen om zo te vermijden dat sommigen zonder elektriciteit komen te zitten!
De website www.offon.be verzamelt alle informatie om ons de kans te geven de evolutie van het stroomnet 7 dagen op voorhand te volgen. De website bevat ook concrete tips om elektriciteit te besparen, thuis, op het werk, op school of in de sportclub, in verenigingen, enz.

 

Het risico op een black-out, d.w.z. een stroomonderbreking, is het hoogst tussen 17 h en 20 h, want tijdens deze periode is de vraag naar elektriciteit het grootst. Het is dus logisch dat onze actie tijdens die periode het nuttigst zal zijn. Maar ook heel het jaar door en buiten deze periode energie besparen is goed voor onze portemonnee en de planeet!

 

Datum van de update: 12/02/2015