Lanceringsdag Alliantie RENOLUTION (professionnels)

05/10/2021

Meer dan honderd deelnemers kwamen deze woensdag 29 september 2021 in Brussel bijeen voor de lancering van de Alliantie RENOLUTION. Dit is een alliantie tussen de openbare en de particuliere sector om een transversale werkdynamiek tot stand te brengen rond de problematiek van de renovatie van het Brusselse gebouwenpark.

"Deze alliantie vormt een kader voor de uitvoering van de Renovatiestrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een plaats voor coördinatie, overleg en dialoog die de bouwsector, de financiële sector, de verenigingssector en de sociale partners samenbrengt om de uitdagingen van de energietransitie aan te gaan", aldus Isabelle Sobotka van de operationele eenheid van de Alliantie RENOLUTION voor Leefmilieu Brussel.

In de wetenschap dat meer dan de helft van de Brusselse broeikasgasemissies afkomstig is van het energieverbruik van gebouwen, heeft het Gewest een ambitieuze strategie voor de renovatie van gebouwen gelanceerd. Het is de bedoeling om tegen 2050 het gemiddelde verbruik van alle Brusselse woningen door drie te delen, d.w.z. om niveau C te bereiken op de EPB-certificaten. 

Deze namiddag zijn de verschillende workshops opgestart over thema's in verband met renovatie: financiering, administratieve en stedelijke vereenvoudiging, ondersteuning, duurzaamheid en circulaire economie, erfgoed en architecturale kwaliteit, kwalificatie van beroepen, innovatie, alsook een systeem van verplichtingen vanaf 2030.

Een collectieve dynamiek: Alliantie RENOLUTION

Ontdek de lanceringsdag van de Alliantie Renolution in beelden:

Journée de lancement de l’Alliance RENOLUTION

Maakt u deel uit van de renovatiesector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wenst u op de hoogte te blijven van de activiteiten van de alliantie? Neem dan contact op met alliance@renolution.brussels 

Datum van de update: 29/10/2021