Lancering van het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit in Brussel: CurieuzenAir BXL!

25/05/2021

Wanneer we in Brussel de stad doorkruisen op de fiets, op straat rondwandelen of sporten in openlucht ademen we elke minuut vele liters lucht in. Maar hoe gezond is die lucht? Dat wil CurieuzenAir, het grootste en meest fijnmazige burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit in Brussel, meten. Het wil een voorbeeld zijn voor andere Europese steden in de toekomst.

CurieuzenAir is een wetenschappelijk initiatief van de Universiteit Antwerpen en de stadsbeweging BRAL, in nauwe samenwerking met Bloomberg Philanthropies en Leefmilieu Brussel. Het doel van het project is de luchtkwaliteit in Brussel zeer gedetailleerd in kaart te brengen door gedurende vier weken, van 25 september tot 23 oktober, metingen van stikstofdioxide (NO2) uit te voeren op 3000 verschillende plaatsen in de hoofdstad. Dat alles met de hulp van burgers, particulieren, verenigingen, scholen en bedrijven. De deelnemers zullen een meettoestel ontvangen dat ze voor hun raam moeten ophangen en vervolgens terugsturen wanneer de 4 weken verstreken zijn. Na afloop van de campagne zullen de verzamelde gegevens worden geanalyseerd door wetenschappelijke experts. Dit zal toelaten de gevolgen van NO2 op de gezondheid beter te evalueren om de Brusselaars en de beleidsmakers hierover te informeren. CurieuzenAir is dus eerst en vooral een project voor en door de burgers.

Datum van de update: 26/05/2021