Labeluitreiking van de Good Food kantines

14/03/2017

De eerste gelabelde Good Food kantines zijn een feit!

Dit label, uitgewerkt door Leefmilieu Brussel in samenwerking met verschillende partners en in het kader van de Brusselse Good Food-strategie,  is een erkenning van de inspanningen die de kantines elke dag leveren voor een duurzaam beheer. Het maakt hun duurzaam beheer eveneens zichtbaar voor personeel of cliënten.

De labeluitreiking vindt plaats op 29 maart in aanwezigheid van Minister Fremault die de certificaten zal overhandigen. De Minister licht bovendien toe hoe dit project verder zal evolueren in het kader van de Good Food strategie. Het Comité économique et social européen/Comité des Régions geeft een woordje uitleg over hun Good Food kantine. Er wordt afgesloten met een feestelijk drankje en hapje. (evenement op uitnodiging)

Benieuwd om welke kantines het gaat? Hou ons nieuws in de gaten.

Meer info over het Good Food label

Datum van de update: 14/03/2017