Kwaliteitsvolle lucht voor de Brusselaars via de milieuvergunning (professionnels)

01/04/2022

Iedereen is betrokken bij de kwaliteit van de lucht die hij of zij inademt! Maar wist u dat de milieuvergunning actief bijdraagt tot de verbetering van de luchtkwaliteit in Brussel?

Hoe?

Voor bepaalde activiteiten of installaties, zoals bouwplaatsen, koelsystemen, werkplaatsen (carrosseriebedrijven, drukkerijen, metaalverwerkende bedrijven, levensmiddelenbedrijven ...) is een milieuvergunning  nodig vóór de start van de exploitatie of om de exploitatie te kunnen voortzetten. 

Die milieuvergunning bevat de voorwaarden voor het behoud van de luchtkwaliteit en de bescherming van de buurt, de buurtbewoners en de stad als geheel tegen de mogelijke overlast die met deze activiteiten gepaard gaat. 

Om een goed evenwicht te vinden tussen de ontwikkeling of instandhouding van activiteiten die nodig zijn voor het leven in de stad en de bescherming van het leefmilieu worden de voorwaarden aangepast aan elk type van installatie of activiteit en gemoduleerd naar gelang van de wijk waarin zij zich bevinden. 

In deze voorwaarden wordt ook rekening gehouden met meer algemene maatregelen voor het bereiken van gewestelijke en/of Europese luchtkwaliteitsdoelstellingen.

 Lees er meer over op de nieuwe pagina’s over de luchtkwaliteit en de milieuvergunningen!

Datum van de update: 01/04/2022