Kwaliteit van de lucht: nieuwe verplichtingen voor de middelgrote stookinstallaties (professionnels)

05/03/2018

Is uw gebouw uitgerust met een stookinstallatie (verwarmingsketels, motoren voor warmtekrachtkoppeling of noodgroep) met een gemiddeld nominaal ingangsvermogen, namelijk tussen 1 en 50 MW?

Laat de staalneming en de analyse van de emissies van verontreinigende stoffen uitvoeren door een erkend laboratorium in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uiterlijk op 27/02/2019, en zorg er zo voor dat de emissiegrenswaarden in acht worden genomen.

Om de kwaliteit van de lucht te verbeteren

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de kwaliteit van de lucht de jongste jaren verbeterd, ook al moeten er nog inspanningen worden geleverd om de concentraties van bepaalde verontreinigende stoffen te verminderen. Om de verbetering van de kwaliteit van de lucht op lange termijn voort te zetten en de gezondheid van de Brusselaars te beschermen, begunstigt het Brussels gewest structurele acties zoals het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en de lage emissiezone (LEZ).

Verwarming en elektriciteit

Bovendien, aangezien de verwarming van gebouwen en de elektriciteitsproductie met behulp van verbrandingsinstallaties ook een impact hebben op de kwaliteit van de lucht, heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest pas een nieuw besluit aangenomen betreffende de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties.

Voor welke verontreinigende stoffen?

Voortaan gelden grenswaarden voor de emissie van stikstofoxiden NOX), koolstofmonoxide (CO) voor de stookinstallaties met gas en gasolie.

Wijzigingen in de rubrieken van de installaties

Opgelet, de rubrieken van de stookinstallaties die onderworpen zijn aan een milieuvergunning werden gewijzigd door de inwerkingtreding van dit besluit.

Voor een warmtekrachtkoppeling of een noodgroep: er is één enkele rubriek van de ingedeelde installaties nodig.

Voor de verwarmingsketels en warmtekrachtkoppelingen (rubrieken 40 A, B en C) telt u alle verwarmingsketels en warmtekrachtkoppelingen samen die in hetzelfde verwarmingslokaal opgesteld staan, om de klasse van de rubriek te bepalen (A, B of C).

 

Meer informatie over de verplichtingen en de grensemissiewaarden

Raadpleeg de lijst van de erkende laboratoria 

Vragen? Neem contact per mail.

Datum van de update: 08/03/2018