KMO's, maak kennis met de coachingtools van ResilieNtWEB (professionnels)

19/06/2015

66 testondernemingen uit de voedings-, hotel- en bouwsector hebben gedurende de voorbije 3 jaar kunnen gebruikmaken van het ResilieNtWEB-programma. Aangestuurd door Leefmilieu Brussel en BECI is dit Europese Interreg IVB-programma (*) erop gericht de KMO's te helpen om veerkrachtiger te worden - m.a.w. te anticiperen op de marktomstandigheden, zich aan te passen aan de ontwikkelingen die aan de gang zijn en ervan te leren.  Daartoe werden diagnose- en follow-uptools ter beschikking gesteld. Praktische, interactieve en pedagogische tools die zich baseren op principes uit de natuur, doeltreffend en duurzaam bij uitstek dus.  

ResilieNtWEB werd op 5 juni in Londen afgesloten met een evenement waar de resultaten en de synthesebrochure van het project werden voorgesteld.  Meerdere tientallen coaches en begeleiders uit Luxemburg, België, Frankrijk en Engeland konden genieten van getuigenissen van testondernemingen en handige tips. Daarna kregen ze de ResilieNtWEB design toolkit, een complete koffer met 7 coachingtools die hen de kans zullen geven om op hun beurt andere ondernemingen in hun duurzaamheidsstrategie te ondersteunen.   

De ResilieNtWEB design toolkit is samengesteld uit een Quick scan (FR/EN), die toelaat een snelle diagnose te maken van het duurzaamheidsniveau van de onderneming en dertig Resilience Design Cards, geïnspireerd op het  “Business Model Canevas” (BMC) en vergezeld van een plan voor het gebruik van de kaarten.  Het geheel kan worden gebruikt in een coöperatief spel - een hulpmiddel om de betrokkenheid van alle werknemers van de onderneming te verhogen.  Om zich dit materiaal eigen te maken hebben de ontwerpers van de ResilieNtWEB design toolkit een methodologische gids geïntegreerd, gekoppeld aan een databank van alle tot nog toe ontwikkelde cases. Last, but not least : Leefmilieu Brussel gaf een zeer volledige synthesebrochure (EN) uit. Naast de historiek van het programma geeft deze brochure ook meer details over de benadering van de ResilieNtWEB design toolkit, met inbegrip van een selectie van de beste ontwikkelde cases.  

ResilieNtWEB is een Interreg IVB-programma, geleid door WSX (Verenigd Koninkrijk), London Business Partnership (Verenigd Koninkrijk), CCI (Noord- Frankrijk), LIST (Luxemburg) en BECI/Leefmilieu Brussel (België, Brussel, projectleider).  

Datum van de update: 19/03/2018

Contact: 

Etienne Aulotte – 02 775 77 30 - mail - www.resilientweb.eu