Klimaat: een expo om het beter te begrijpen

30/09/2015

Broeikasgassen, stijging van de zeespiegel, meer periodes van droogte… Hoe kan elke Brusselaar bijdragen tot het verminderen van de CO2-uitstoot en een invloed hebben op de wereldwijde klimaatverschijnselen? 

Een interactieve tentoonstelling vertelt u meer over de klimaatuitdagingen. Wat gebeurt er tijdens de grote internationale bijeenkomsten in Rio, Kyoto, Lima en weldra Parijs? Wat zijn de gevolgen voor de Brusselaars, maar ook voor de mensen in het Noorden en het Zuiden, de biodiversiteit, de kustgebieden, onze gezondheid? Wat kunnen we in Brussel doen om rampen aan de andere kant van de wereld te vermijden? Een interactieve en gratis tentoonstelling, voor alle leeftijden, legt deze uitdagingen uit. Bezoek ze in het BEL bij Leefmilieu Brussel, van maandag tot vrijdag, van 8u tot 17u, Havenlaan 86C, 1000 Brussel.

Meer info: e-mail, 02 775 75 75.

Datum van de update: 25/01/2016