Kennismaking met de applicatie van het KMI en de nieuwe functies ervan !

20/04/2020

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) publiceert geregeld waarschuwingen op zijn website, zeker wanneer hevige buien en onweer worden voorspeld. U kunt ook automatisch worden gewaarschuwd via een gratis applicatie, door de weerflashes voor uw gemeente te activeren ! 

Het is vanaf nu mogelijk hiervoor een bijdrage te leveren en uw waarnemingen van verschillende soorten van weerfenomenen door te sturen. 

Vorige zomer kon u dankzij een nieuwe functie van de mobiele app bepaalde waarnemingen doorsturen (mist, sneeuw, hagel,…) en ze delen met de andere gebruikers. Deze nieuwe functie bleek bijzonder in de smaak te vallen bij de app-gebruikers. Tot nog toe ontvingen we in totaal bijna 500.000 waarnemingen ! 

Door het grote succes besliste het KMI om nog twee extra types van waarnemingen toe te voegen in de app, namelijk wateroverlast en optische verschijnselen.

Wateroverlast

In samenspraak met de drie gewesten heeft het KMI het rapporteren van overstromingen toegevoegd aan de lijst met mogelijke waarnemingen. De voorspelling en het beheer van overstromingen is een gewestelijke bevoegdheid, maar overstromingen worden uiteraard bijna altijd veroorzaakt door hevige en/of langdurige regenval. De toevoeging van overstromingen is het resultaat van een unieke samenwerking tussen het federale KMI en de verschillende hydrologische diensten van de drie gewesten (in Brussel, het departement Water van Leefmilieu Brussel): de gewesten droegen bij tot de ontwikkelingskosten van deze toevoeging, terwijl het KMI de inkomende waarnemingen in realtime doorgeeft aan de gewesten.

Het KMI wijst er evenwel op dat een melding van een overstroming via de mobiele app geen oproep vervangt voor interventies van de hulpdiensten of andere bevoegde autoriteiten. Dit dient u nog steeds te doen via de gebruikelijke kanalen. 

Optisch verschijnsel

Het delen van optische verschijnselen heeft op het eerste zicht misschien geen toegevoegde waarde voor het inschatten van het huidige weerbeeld in België. Toch denkt het KMI dat het een mooie aanvulling is op de huidige lijst en dit om verschillende redenen:
 

  • Het KMI wil namelijk de interesse en de fascinatie voor deze fenomenen aanwakkeren bij een groter publiek en dus de kennis van de meteorologie in het algemeen verhogen.
  • Bovendien is het zo dat er al een (beperkte) groep gebruikers bestond die graag deze fenomenen wilde rapporteren, maar tot nu toe hiervoor niet terecht kon in de app.
  • En daarnaast is het ook gewoon een waarneming met een hoog “fun”-gehalte: je kan onmiddellijk op de kaart in de app nagaan of er iemand in jouw buurt hetzelfde bijzonder fenomeen aan de hemel heeft gespot!

Een regenboog kent natuurlijk iedereen; over de andere verschijnselen hebben ze een korte omschrijving in de app toegevoegd. Je vindt deze onder het info-knopje rechtsboven op het keuzescherm van de optische verschijnselen.

Aarzel dus niet om de app te downloaden en/of om de nieuwe modules te ontdekken!

Datum van de update: 20/04/2020