Katteneigenaars, help ons met het tellen van de Brusselse zoogdieren!

02/03/2016
Chat jouant avec sa proie

World Wildlife Day vormt de ideale gelegenheid om de ontelbare, mooie en uiteenlopende vormen van wilde fauna en flora, ook in de stad, in de bloemetjes te zetten. Bij die gelegenheid roepen Leefmilieu Brussel, Natuurpunt en Natagora alle katteneigenaars in Brussel op om mee te werken aan de Zoogdierenatlas van Brussel.

Tel de ‘cadeautjes’ van uw kat

1 op 6 gezinnen in Brussel heeft een kat en die brengt weleens muizen mee naar huis.

Katten die vrij buiten mogen lopen brengen gemiddeld 2 prooien per maand mee naar huis. In werkelijkheid vangen ze er ongeveer 8 per maand. Daarvan laten ze de helft ter plaatse liggen, een kwart eten ze op en de rest brengen ze mee naar huis. Ongeveer 70% daarvan zijn kleine zoogdieren. Katteneigenaars krijgen dus op een dienblaadje aangereikt welke muizensoorten er in hun naaste omgeving voorkomen.

Katteneigenaars worden nu opgeroepen om een foto te maken van de prooi en deze te posten op de website www.zoogdierenatlasbrussel.be. Zo zal in kaart gebracht kunnen worden welke muizensoorten voorkomen in het Brussels gewest.

De “Brusselse” soorten kennen

In België komen 20 verschillende soorten kleine zoogdieren voor (spitsmuizen, bosmuizen, veldmuizen, muizen, ratten, eikelmuizen, hazelmuizen…), maar welke daarvan komen echt voor in het Brussels Gewest? In het kader van het project Zoogdierenatlas van Brussel – een project dat Natuurpunt en Natagora uitvoeren in opdracht van Leefmilieu Brussel – proberen onderzoekers daar een antwoord op te vinden.

Voor een project als de Zoogdierenatlas zijn die kleine ‘cadeautjes van de kat’ dus van enorme waarde. Ze leveren een schat aan informatie op over kleine zoogdieren in Brussel.
In Brussel zijn bepaalde locaties bekend waar nog enkele zeldzame soorten voorkomen, maar welke ? De kat zal het ons zeggen ;-)

Meer info op www.zoogdierenatlasbrussel.be

Datum van de update: 02/03/2016