ISOCARP-congres: From Wealthy to Healthy Cities

14/09/2022

Schijf je in!

Conferentie
03 > 06 oktober 2022

Maison de la Poste - Thurn & Taxis - Picardstraat 5/7 - 1000 Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gastheer van het 58e ISOCARP World Urban Planning Congress (3-6 oktober 2022). Planologen, stedenbouwkundigen, aanverwante beroepsbeoefenaren en beleidsmakers zullen bijeenkomen om te discussiëren over het thema van dit jaar: "Van welvarende naar gezonde steden".

Een heroverweging van de plaats van gezondheid in de stad

In alle grootsteden zijn er tal van factoren die een invloed hebben op de gezondheid van inwoners. Denk maar aan de sterke concentratie van activiteiten, sociale ongelijkheid, mobiliteitspatronen, de luchtkwaliteit en de impact van het klimaat. Factoren die de gezondheid beïnvloeden moeten op een geïntegreerde manier worden benaderd in planning, openbare en groene ruimtes, huisvesting, mobiliteit en ecosociale inclusie.

De organisatie van dit congres sluit aan bij de prioriteiten van het Brussels Gewest. Met haar beleid inzake ruimtelijke ordening wil het Gewest namelijk het leefklimaat verbeteren, vooral in de dichtstbevolkte centrumwijken. Openbare en open ruimten vervullen vele functies, waaronder het bijdragen aan een gezonde en aangename stad. De gedachte achter dit congres is eenvoudig: onze leefomgeving is bepalend voor onze gezondheid!

Het ISOCARP-congres wordt georganiseerd in samenwerking met urban.brusselsperspective.brussels en Leefmilieu Brussel.

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu inschrijven

Het congres zal bestaan uit plenaire sessies, workshops en rondetafelgesprekken, georganiseerd in Maison de la Poste op de Thurn & Taxis-site. Daarnaast worden ook terreinbezoeken, te voet en per fiets, in verschillende wijken van de stad gepland. Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

Meer informatie over de verschillende prijscategorieën en inschrijvingsprocedure is beschikbaar op de website van het congres.

Datum van de update: 19/09/2022