Inwerkingtreding vanaf februari 2021 van de LEZ-afwijking voor de houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg

16/02/2021

In het raam van de Lage-emissiezone (LEZ) werd de afwijking voor houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg goedgekeurd door de Brusselse regering. Ze zal van kracht worden vanaf februari via het afwijkingsformulier op de website van de LEZ.

Dankzij de terugwerkende kracht kan elke boete die sinds 1 april 2020 werd geïnd het voorwerp uitmaken van een annulering voor zover de toekenningsvoorwaarden van de afwijking zijn vervuld. Om gebruik te kunnen maken van de terugwerkende kracht moet de afwijking worden aangevraagd vóór 1 mei 2021. De afwijkingsaanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van de parkeerkaart en een attest van het ziekenfonds dat het recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg bewijst

Elke nieuwe afwijkingsaanvraag zal 5 jaar geldig zijn. De afwijkingen die tot nog toe werden aangevraagd blijven 3 jaar geldig.

Meer info op lez.brussels

Datum van de update: 16/02/2021