INTERSOIL 2020 - 2-3 maart – Internationale conferentie – De bodem als oplossing voor de milieu-uitdagingen (professionnels)

21/11/2019

Leefmilieu Brussel organiseert voor de tweede maal mee de INTERSOIL-conferentie. 

Deze nieuwe editie van de conferentie zal zich buigen over de oplossingen die de bodem kan aandragen voor de grote uitdagingen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd.

Terwijl de vervuiling van de bodem vandaag alle aandacht krijgt van lidstaten of regio's blijft de vervuiling veroorzaakt door diffuse bronnen nog steeds vaak onderbelicht (atmosferische neerslag, valorisatie van waterzuiveringsslib, ...). Verontreiniging is overigens niet de enige bedreiging voor de bodem, want er is ook erosie, verdichting, ondoorlaatbaarheid, verlies aan organisch materiaal, biodiversiteit, enz. Voor duurzaam bodembeheer is dus een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak nodig.

INTERSOIL biedt alle betrokken actoren de kans zich te mobiliseren om hun kennis te delen voor het welzijn van iedereen. 

Tijdens deze twee conferentiedagen zullen prominente, interdisciplinaire sprekers 5 grote thema’s behandelen. Die thema's zullen rechtstreeks verband houden met de grote ecosystemische diensten die de bodem levert: gezondheid, landbouw, biodiversiteit, duurzaamheid, klimaat.

Datum van de update: 21/01/2020