Interesse in een gratis analyse van de bodem van uw tuin of moestuin ?

21/03/2022

Vraagt u zich af hoe gezond de bodem in uw moestuin is of hoe rijk de bodem van uw bloemperkje? Is de bodem te zuur of te compact? Moet de bodem worden aangepast ?  Om u te helpen de dingen duidelijker te zien, lanceert Leefmilieu Brussel een nieuwe campagne om de Brusselse bodems te analyseren.

Deze campagne richt zich tot alle open ruimten in Brussel (moestuinen, parken, braakliggende terreinen, weiden, enz.): burgers, lokale overheden, verenigingen en bedrijven zijn erbij betrokken! De deelname is geheel gratis en de kosten van de staalnames en analyses worden gedragen door Leefmilieu Brussel. De waarnemingen op het terrein zullen worden uitgevoerd door een erkend bodemdeskundige, terwijl de analyses zullen worden uitgevoerd door een landbouwkundig laboratorium. Na afloop zullen de resultaten en adviezen aan elke deelnemer worden bezorgd. 

Dankzij uw bijdrage helpt u Leefmilieu Brussel om een kadaster van de gezondheid van de Brusselse bodems op te stellen. Deze inventaris zal ons in staat stellen onze acties voor milieubehoud en -herstel beter op elkaar af te stemmen.

Indien u wenst dat uw tuin of moestuin in de analyse wordt opgenomen, gelieve het formulier in te vullen.

De campagne zal tot 2024 elk jaar worden herhaald. Er zal een groot aantal bodems kunnen worden geanalyseerd. Aarzel dus niet om het erover te hebben met uw omgeving ! 

Surf naar onze website om alles te vernemen over de Good Soil-strategie.

Datum van de update: 19/04/2022