Installeer serres op het dak

09/04/2019

U hebt nog tot 30 juni om te reageren op de projectoproep die werd gelanceerd door GROOF - Greenhouses to reduce CO2 on Roofs om serres op het dak te plaatsen.  

U bent een particulier, een privé- of overheidsbedrijf en wilt serres op het dak plaatsen?  Vraag dan coaching voor de bouw van een serre op het dak. De warmte en CO2  geproduceerd door menselijke activiteiten worden gerecupereerd voor de productie van planten in een serre op het dak, wat het mogelijk maakt te zorgen voor lokale kwaliteitsvolle voeding én de milieu- en klimaatuitdagingen aan te gaan. 

Bovengrondse stadslandbouw

Dit internationale onderzoeksproject van bovengrondse stadslandbouw heeft als doel de lokale en stedelijke voedselproductie ter verhogen, de CO²-uitstoot te verminderen, maar ook de openbare beleidsmakers te wijzen op de voordelen van serres op het dak met het oog op de vermindering van CO²-emissies in Noordwest-Europa en Spanje.  Het project krijgt de steun van Leefmilieu Brussel.

Voor meer informatie: GROOF - Greenhouses to reduce CO2 on Roofs

Newsletter-LinkedIn-Facebook-Twitter

Datum van de update: 09/04/2019