Installateurs van hernieuwbare energiesystemen, behaal uw certificaat! (professionnels)

12/08/2016

De certificatie is erkend in alle Lidstaten van de Europese Unie en geharmoniseerd in heel België en wil de kwaliteit van de residentiële installaties van de volgende technologieën verbeteren:  

 

 

 

 

  • de fotovoltaïsche installaties;
  • de zonthermische installaties voor sanitair warm water;
  • de zonthermische installaties voor gecombineerde systemen;
  • de gecentraliseerde biomassa-installaties;
  • de warmtepompen en
  • de ondiepe geothermische systemen.

Alhoewel het op dit ogenblik slechts om een vrijwillige certificering gaat, zijn er reeds heel wat soorten van overheidssteun aan gokoppeld: de energiepremies  voor de thermische zonnecollectoren en warmtepompen in het Brussels Gewest en de Qualiwatt-premies (fotovoltaïsche zonnecollectoren) en Soltherm-premies (zonneboilers) in het Waals Gewest.
De certificering heeft trouwens enkel voordelen: kwaliteitsgarantie voor de klanten, commerciële meerwaarde, beheersing van de risico's van de behoefte aan onderhoud, belangrijk criterium voor de labeling van de installatiebedrijven (bv. het kwaliteitssysteem van Quest  en Construction Quality )… 

Er zijn reeds bijna 1000 gecertificeerde installateurs in België, mis deze kans dus niet! U kan  in om het even welk Gewest een opleiding volgen, want uw certificaat zal in heel het land geldig zijn.

U vindt alle praktische informatie op de website van de beheerder van de certificatieaanvragen RESCert .

Datum van de update: 16/08/2016