Informeer u over de nieuwe regels inzake de verspreiding van versterkt geluid in oktober 2017

21/09/2017

Op 26 januari 2017 heeft de Brusselse regering het besluit "Versterkt geluid” goedgekeurd. Het zal op 21 februari 2018 van kracht worden.

Vanaf deze datum zullen alle Brusselse activiteiten die versterkt geluid verspreiden, ongeacht of ze zich in open lucht afspelen of niet, de nieuwe regels moeten naleven die het mogelijk maken het publiek te beschermen tegen geluidsoverlast.

Leefmilieu Brussel organiseert, in samenwerking met de verschillende betrokken sectoren, waaronder de Brusselse Horeca Federatie en het Brussels Kunstenoverleg (RAB-BKO), informatiesessies om u concreet uit te leggen waarover het gaat: hoe zorgt u ervoor dat u de regelgeving naleeft, welke hulpmiddelen zijn beschikbaar om u te begeleiden, welke geluidsniveaus kan u verspreiden en tegen welke voorwaarden, welke meetapparatuur moet worden geïnstalleerd en hoe kan u deze aanschaffen? 

Al deze vragen zullen worden beantwoord tijdens deze informatiesessies:

  • Op 9 oktober 2017 van 15u30 tot 17u30 in de Brusselse Horeca Federatie 

Zaal 3.1 (3de verdieping), Anspachlaan 111, 1000 Brussel.

Inschrijving gratis en verplicht vóór 25/09/2017: horeca@fedhorecabruxelles.be

Toegangsplan en middelen: Toegang via de voetgangerszone in het centrum van Brussel

  • Op 17 oktober 2017 van 9u30 tot 11u30 in Leefmilieu Brussel

BEL-auditorium, Gebouw van Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site (Havenlaan 86c, 1000 Brussel)

Inschrijving gratis en verplicht : Klik hier

Inlichtingen: geluid.vergunningen@leefmilieu.brussels

Toegangsplan en middelen

Betalend parkeren (€ 6) toegankelijk via ingang nr. 88 (opgelet: het gaat niet om de ondergrondse parking)

De sessie van 17 oktober zal worden gevolgd door een tentoonstellingsforum waarbij de leveranciers van technisch materiaal van het type display-registreertoestel hun producten zullen voorstellen.  Een lunch zal aan de deelnemers van deze sessie worden aangeboden op 17 oktober 2017.

Meer info: www.leefmilieu.brussels

Voor de professionelen uit de bouwsector en de bouwheren organiseert Leefmilieu Brussel op 27 oktober 2017 een seminarie Duurzame gebouwen gewijd aan “Het akoestisch ontwerp van locaties met muziek”.  

Documenten :

Datum van de update: 02/10/2017