Informatieve gids voor scholen over luchtkwaliteit in gebouwen (éducation)

21/05/2019

Leefmilieu Brussel heeft voor directies van scholen, leerkrachten en schoolartsen een informatieve gids uitgewerkt over de luchtkwaliteit in gebouwen, genaamd “Schone lucht op school".
Fijn stof, black carbon, stikstofdioxide... luchtverontreinigende stoffen die de kwaliteit van de buitenlucht aantasten, stonden de afgelopen vijf jaar op de agenda van burgerbewegingen (onder andere via Bruxsel’Air), media (dieselgate, ...) en politiek (LEZ, besluit rond verontreinigingspieken, black-carbonkaart, ...).

Daarbij ging er amper aandacht naar de luchtkwaliteit in onze gebouwen. En dat terwijl we 80% van onze tijd binnen doorbrengen! In sommige gevallen is de luchtkwaliteit in een gebouw slechter dan die erbuiten. 

Er zijn drie soorten luchtverontreinigende stoffen die een invloed hebben op de kwaliteit van de binnenlucht:

  • Chemische polluenten zoals vluchtige organische verbindingen of lood.
  • Biologische polluenten zoals schimmels, huisstofmijt of bacteriën.
  • Fysieke polluenten zoals fijn stof.

Net zoals onze eetgewoonten of onze levensstijl speelt ook de kwaliteit van de lucht in onze gebouwen een niet-verwaarloosbare rol bij de ontwikkeling van allergische pathologieën zoals rhinitis, astma of exzeem. Kinderen zijn hier bijzonder gevoelig voor omdat ze in vergelijking met hun lichaamsgewicht een groter volume lucht inademen dan volwassenen. Bovendien is hun zenuwstelsel nog niet volgroeid.

De Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling (RCIB) voert al 20 jaar analyses uit in woningen, op vraag van artsen. Gezien het grote aantal tussenkomsten van de RCIB voor jonge kinderen heeft de dienst zijn activiteiten een aantal jaren geleden uitgebreid naar het onderzoeken van de luchtkwaliteit in kinderopvangvoorzieningen en kleuterscholen. In een school waar de lucht niet gezond is, kunnen leerlingen en personeel een afname van concentratievermogen, comfort en prestaties ervaren.

Daarom heeft Leefmilieu Brussel een gids op te stellen rond luchtkwaliteit in gebouwen. Deze richt zich tot de directies, het personeel en de schoolartsen van de Brusselse scholen. “Schone lucht op school” biedt een checklist aan, alsook een reeks praktische aanbevelingen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in klassen, refters en andere schoollokalen. Er is ook een brief verzonden naar alle Brusselse schooldirecties om hen op de hoogte te brengen van deze gids en van de mogelijkheid om gratis een “Climi” (een klein instrument voor het meten van CO2) te verkrijgen.

Het thema van de buitenluchtkwaliteit mag het probleem van de luchtkwaliteit in gebouwen niet overschaduwen. Deze gids is een eerste stap in een bredere verspreiding van de informatie. I

 

Datum van de update: 21/05/2019