Informatienamiddag over de Good Food-strategie op 3 februari (professionnels)

06/01/2016

De Brusselse regering keurde onlangs de Good Food-strategie goed. Het doel ? De overgang naar een duurzamer voedingsysteem. Kom kennismaken met deze strategie.

Het Brusselse voedingssysteem staat immers voor tal van uitdagingen op het vlak van leefmilieu, economie en sociale cohesie. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Good Food-strategie uitgewerkt voor een transitie naar een duurzaam voedingssysteem !

Het gaat om een actieprogramma rond 7 krachtlijnen waarbij alle actoren uit het Brusselse voedingssysteem en alle schakels uit de keten betrokken zijn. De strategie wordt gedragen door de hele regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is uitgestippeld voor een periode van 5 jaar. De betrokken actoren werkten daarvoor samen een honderdtal voorschriften uit.

Maak op 3 februari a.s., tijdens een informatie- en uitwisselingsnamiddag, kennis met de grote lijnen en de impact van deze strategie.

Praktische informatie :

Wanneer ? Op 3/02/2016 vanaf 13 uur

Waar ?    

Leefmilieu Brussel

Thurn & Taxis-site

Havenlaan 86C 3000

1000 Brussel

Programma

  • 13u : onthaal met koffie
  • 13u30 : inleiding door Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu, Energie en Landbouw
  • 14u20 : voorstelling van de Good Food-strategie
  • 15u30 : voorstelling van de Good Food-portaalsite
  • 16u : kalender 2016, Good Food-jaar
  • 16u30: enkele actoren en projecten van de strategie
  • 17u30 : drink

De tekst van de strategie zal begin 2016 ter beschikking worden gesteld.

Schrijf u in !

Datum van de update: 01/02/2016