Informatie voor het offerfeest 2019

29/05/2019
mouton fête du sacrifice

Het volgende offerfeest zal plaatsvinden rond 11 augustus 2019, hieronder kan u de geldende regels terugvinden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 16 bis van de wet van 14 augustus 1986 verbiedt het doden en slachten van schapen, geiten, varkens en gekweekt wild voor particulier huishoudelijk verbruik door de eigenaar ervan of door een persoon onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de eigenaar buiten een slachthuis of erkende inrichting.

Bij het vervoer van landbouwdieren, overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017 betreffende de voorwaarden waaraan het niet-commercieel vervoer van landbouwhuisdieren moet voldoen, dient het beslagnummer van de herkomst van het dier genoteerd te worden en dienen de nodige verplaatsingsdocumenten voorhanden te zijn. De verplaatsingsdocumenten bevatten de gegevens van de vervoerder en de vervoerde dieren.

Meer informatie omtrent het commercieel vervoer is terug te vinden op onze website.

Wat betreft de slachtaangifte verwijzen we u voor meer informatie naar het FAVV.

Datum van de update: 12/03/2020