Informatie voor het offerfeest 2017

04/08/2017
mouton fête du sacrifice

De nieuwe regels omtrent het niet-commercieel vervoer van landbouwhuisdieren zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze zullen in werking treden vanaf 28/08/2017.

In het kader van het offerfeest, een belangrijk feest voor de moslimgemeenschap dat dit jaar zal plaatsvinden rond 1 september 2017, zullen er nieuwe regels van toepassing zijn in het Brusselse gewest.

We herinneren er eerst een vooral aan dat het onverdoofd thuisslachten verboden is tenzij voor konijnen en pluimvee.

Nieuwe regels zullen van toepassing zijn voor het niet-commercieel vervoer van landbouwhuisdieren.

Enkel personen in het bezit van een beslagnummer, afgeleverd door Dgz of Arsia (Sanitelnummer), en de nodige verplaatsingsdocumenten zullen landbouwhuisdieren (schapen, geiten, gekweekt wild, varkens, paarden en runderen) mogen vervoeren.  Dit betekent dat de houder van landbouwhuisdieren die zijn dier naar het slachthuis zou willen brengen voor een privé-slachting, zich moet laten registreren als houder van landbouwhuisdieren bij het FAVV. Zonder deze documenten is het vervoer van landbouwhuisdieren naar het slachthuis verboden.

Link naar de website van het FAVV: http://www.afsca.be/dierlijkeproductie/dieren/

Link naar de website van Dierengezondheid Vlaanderen: https://www.dgz.be/

Link naar de website van Arsia: http://www.arsia.be/

Datum van de update: 23/08/2017