Informatie over het offerfeest 2021

08/07/2021

Het volgende offerfeest zal plaatsvinden rond 20 juli 2021, hieronder kan u de geldende regels voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest terug vinden.

Artikel 16 bis van de wet van 14 augustus 1986 verbiedt het doden en slachten van schapen, geiten, varkens en gekweekt wild voor particulier huishoudelijk verbruik door de eigenaar of door een persoon onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de eigenaar buiten een slachthuis of erkende inrichting.

Een verplaatsingsdocument is verplicht bij het vervoer van landbouwdieren. Dit komt uit het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017 betreffende de voorwaarden waaraan het niet-commercieel vervoer van landbouwhuisdieren moet voldoen. Dit document is op de pagina betreffende het niet-commercieel vervoer van dieren terug te vinden.

Meer informatie omtrent het commercieel vervoer is terug te vinden op Leefmilieu Brussel website.

Wat betreft de slachtaangifte verwijzen we u voor meer informatie naar het FAVV.

Datum van de update: 08/07/2021