Info Werken : Aanleggen van een tijdelijk overstromingsgebied op de zenne in Anderlercht

26/02/2018

Leefmilieu Brussel gaat een tijdelijk overstromingsgebied aanleggen dat een oplossing biedt in de strijd tegen de overstromingen en dat een landschappelijke meerwaarde zal vormen.

Deze verwezenlijking zal multifunctioneel zijn en toelaten de openbare ruimte te valoriseren.

Deze zone zal dienen om het overstromingswater van de Zenne op te vangen en zal tegelijk een schuilplaats voor de biodiversiteit en een observatiezone van het natuurlijk milieu zijn.

 

 

 

 

Geraamde planning van de werkzaamheden:

  • Begin : Januari 2018
  • Einde : Juli 2018

Voor meer inlichtingen:

  • Secretariaat WATER :  Tel. 02/563 42 04 van 9u tot 12u30  en van 13u30 tot 15u30
  • Download de  info werken fiche (.pdf)
Datum van de update: 26/03/2018