Hoge temperaturen en voorzorgsmaatregelen langs het water

29/07/2020

Eind deze week worden hoge temperaturen voorspeld. Het zal dus een goed idee zijn om langs waterlopen of vijvers te wandelen om een beetje verkoeling te zoeken. Er moeten evenwel enkele voorzorgsmaatregelen worden genomen. 

Leefmilieu Brussel heeft immers de aanwezigheid van blauwalgen (ook cyanobacteriën genoemd) opgemerkt in de Woluwe en in sommige van onze vijvers. Dit fenomeen komt dikwijls voor in de zomer en dit ondanks de maatregelen die door het Instituut werden genomen om ze te voorkomen. Ze zijn te wijten aan de gevoeligheid van de waterlopen en vijvers voor de warmte, het gebrek aan regen gedurende kortere of langere periodes en de impact van menselijke activiteiten, vooral in de stad (bv. voederen van watervogels). 

Wanneer ze zich ontwikkelen, kunnen sommige van deze bacteriën gifstoffen produceren die gevaarlijk zijn voor huisdieren en fauna van het aquatisch milieu en in mindere mate voor de mens.

Hun verspreiding (ook “bloom” genoemd) kan worden verward met deze van andere niet-schadelijke algen of micro-organismen. Deze “blooms” zijn herkenbaar door de aanwezigheid van een blauwgroene film op het wateroppervlak. Aarzel niet om bij twijfel contact met ons op te nemen via eau_water@environnement.brussels

Bij een hittegolf wordt dus nadrukkelijk afgeraden het water van vijvers en het kanaal in te slikken of in te ademen en elk contact met de huid moet worden vermeden. Bovendien wordt gevraagd om niet te vissen en alle wateractiviteiten te vermijden. Indien u (of uw huisdier) door onachtzaamheid in contact bent gekomen met besmet water, moet u de betrokken zone zorgvuldig afspoelen en indien nodig een dokter (of dierenarts) raadplegen.

Meer info over blauwwier (cyanobacterie) vindt u op de ad-hoc pagina van Leefmilieu Brussel.

Datum van de update: 29/07/2020