Het vissen is opnieuw toegestaan

27/05/2020
Pêcheur / Visser

De door de Nationale Veiligheidsraad bepaalde exitstrategie is sinds 4 mei 2020 van kracht.

Het vissen is opnieuw toegestaan alleen, in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximaal twee andere personen die altijd dezelfde moeten zijn, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

De normale regels voor de visserij in Brussel zijn nog steeds van toepassing.

Voor meer informatie "Onder welke voorwaarden kan ik lopen of sporten", zie de FAQ's op de speciale coronavirus website .

Na het uitoefenen van deze activiteiten is het verplicht om naar huis terug te keren. Bovendien is het gebruik van een gemotoriseerd voertuig alleen toegestaan om het visgebied te bereiken (bijv. waterpartijen binnen een redelijke afstand).

Onze diensten zijn meer dan ooit beschikbaar om u te begeleiden bij de geleidelijke en voorzichtige hervatting van uw favoriete activiteit.
Aarzel niet om contact met hen op te nemen.

Datum van de update: 28/05/2020