Het rijksregisternummer in DogID vanaf 1 januari 2019 (professionnels)

21/12/2018

Vanaf 1 januari 2019 zal ook bij de registratie van honden het rijksregisternummer (RRN) van de verantwoordelijke bijgehouden worden, zoals dat nu al gebeurt voor katten.

Deze verplichting geldt

  • voor iedere nieuwe registratie;
  • voor iedere wijziging van verantwoordelijke.

Dit is wettelijk vastgelegd in de Ministeriële besluiten en in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de identificatie en registratie van honden.

Overgangstermijn

Er is een overgangstermijn van 1 jaar, die loopt tot 31 december 2019. Tijdens deze periode worden oude identificatiecertificaten en witte kaarten die geen RRN  vermelden op de gewone manier verwerkt.
Uiterlijk 1/1/2020 zullen nieuwe identificatiecertificaten beschikbaar zijn waarop duidelijker staat vermeld dat het RRN verplicht moet ingevuld worden. Uw huidige voorraad aan identificatiecertificaten mag u gewoon verder gebruiken.

Concreet betekent dit voor:

  • De papieren procedure

Vul nu reeds bij elke nieuwe registratie het RRN van de nieuwe verantwoordelijke in, zelfs als het veld als ‘optioneel’ beschreven is.

Er komt ook een nieuwe versie van de witte kaart (kaart “Wijziging gegevens”), met een verplicht invulveld voor het RRN. Bij wijziging van verantwoordelijke moet het RRN van de nieuwe verantwoordelijke worden ingevuld.

  • De elektronische procedure

De digitale procedure blijft ongewijzigd. Het RRN wordt een verplicht in te vullen veld dat momenteel nog handmatig ingegeven moet worden. Binnenkort zal de applicatie vernieuwd worden zodat er ook een mogelijkheid komt om de eID van de verantwoordelijke in te lezen, net zoals bij CatID.

Datum van de update: 21/12/2018