Het project « Babel’Air » (professionnels)

12/02/2021

De luchtkwaliteit is heden ten dage een groot probleem voor de volksgezondheid. Om dit probleem het hoofd te bieden en duurzame oplossingen te verwezenlijken, is het belangrijk om het bewustzijn te vergroten en toekomstige generaties te sensibiliseren, zodat zij zich milieuvriendelijk gaan gedragen.

De vzw Hypothèse lanceert met de steun van Leefmilieu Brussel, het project "Babel'Air" in het kader van een financiering door de Bloomberg Philanthropies Foundation met het oog op de ondersteuning van innoverende acties, in het bijzonder de verbetering van de luchtkwaliteit in de grote steden. Het doel van dit educatieve project is het leerkrachten te ondersteunen in het kleuter-, basis- en secundair onderwijs en dit door in de wetenschappelijke vakken de leerlingen milieubewuster te maken met betrekking tot het thema luchtkwaliteit.

In het kader van een financiering door de Bloomberg Philanthropies Foundation ter ondersteuning van innovatieve acties, in het bijzonder ter verbetering van de luchtkwaliteit in de grote steden, biedt de vzw Hypothèse de leraren een halve dag opleiding aan, alsook pedagogische hulpmiddelen en tijd om vragen te stellen, die voortvloeien uit de praktische toepassing van wat ze tijdens de opleiding zullen hebben geleerd. De opleidingen worden georganiseerd per leerniveau: nl. 4-8 jaar, 8-12 jaar en 12-14 jaar.

Dit project maakt deel uit van een algemeen programma voor de sensibilisering en de studie van de luchtkwaliteit in Brussel. Sommige scholen in uw gemeente zijn mogelijk betrokken bij twee andere projecten die deel uitmaken van dit programma en die kort worden beschreven in de bijlage: het “LeschercheursDair” project en het Expair schoolproject. Deze 2 projecten zouden zinvoller kunnen zijn als ze gepaard zouden gaan met het door Hypothèse vzw voorgestelde pedagogische aspect. Daarom zullen deze scholen voorrang krijgen bij het project "Babel'Air".

De inschrijving voor trainingen is geopend: www.babelair.be

Datum van de update: 12/02/2021