Het Pannenhuispark verbindt voortaan Belgica en Thurn en Taxis op het Bockstaelplein

03/04/2021

Vanaf 3 april zal de verbinding tussen het park van L28 (naar Belgica), het Groene Lint (gewoonlijk Parckfarm genoemd, naar Thurn en Taxis) en het Bockstaelplein open zijn, een geheel dat het Pannenhuispark vormt.

Het laatste stuk met een oppervlakte van iets meer dan 2 hectare was de ontbrekende schakel die het mogelijk maakt het Bockstaelplein te verbinden met de Havenlaan via de Thurn en Taxis-site, de promenade van de voormalige, niet meer gebruikte spoorweglijn L28A, het oude dienststation en het nieuwe pocket park Tielemans. 

Dit nieuwe gedeelte omvat meerdere elementen:

 • Een trage weg voor voetgangers en fietsers in het verlengde van het Groene Lint.
 • Een snellere verbindingsweg in het verlengde van het Park L28 die het station Belgica verbindt met het Bockstaelplein.
 • Een toegangsstrook naar de Charles Demeerstraat.
 • Een speelzone die verbonden is met de Bockstaellaan via het nr. 122 (ludieke en sportieve activiteiten).
 • Een zone voor Parkour.
 • Een vlakte met bomen.
 • Een vochtige zone die wordt gevoed door het regenwater van de daken van de industriële gebouwen.
 • Een toegang tot het Bockstaelplein via het pocket park Tielemans.

Deze schakel vervult perfect haar rol in het Groene netwerk: ze maakt de zachte mobiliteit mogelijk en laat natuurlijke elementen zoals een vochtige zone en een beboste zone tot hun recht komen. En ze vestigt de aandacht op spoorwegerfgoed. 

Originele speeltuigen op basis van onder meer oude spoorrails en allerlei stadsmeubilair verwelkomen de gezinnen om er te spelen, ontspannen of picknicken.

Dit park kwam tot stand dankzij de nauwe samenwerking tussen Leefmilieu Brussel en de Stad Brussel. De afdeling Groene ruimten van Leefmilieu Brussel stond in voor de uitvoering van de werkzaamheden terwijl de Stad zorgde voor de uitvoering van de studies en de grondaankoop in het raam van het opwaarderingsprogramma van het duurzame-wijkcontract Bockstael dat in 2013 werd gelanceerd.

De studiebureaus zijn:

 • Landschapsarchitecten: Landinzicht
 • Architectuur: Baukunst
 • Meetstaten, werfopvolging: ARA
 • Participatie: Maat
 • Ingenieurs stabiliteit: Util
 • Verlichting: Biospaces
 • Veiligheids- en gezondheidscoördinatie: Kamar

De firma Melin voerde de werkzaamheden uit.

Datum van de update: 09/04/2021