Het nieuwe Waterbeheerplan wordt voorbereid

16/07/2015

Het Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 2016-2021 werd onlangs in eerste lezing door de Brusselse regering goedgekeurd.

Dat plan wil een geïntegreerd en globaal antwoord bieden op alle uitdagingen die verband houden met het integraal waterbeleid, zoals de kwaliteit van onze waterlopen en vijvers, de bescherming van de grondwatervoorraden en de preventie en het beheer van overstromingsrisico’s.

Het plan vormt bovendien de bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de planning voor het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde waartoe het Gewest behoort.

Het plan gaat vergezeld van een programma met onderling gecoördineerde maatregelen die, in het verlengde van de maatregelen uit het vorige plan, zich richten op de acties die moeten worden opgezet om onder meer de bescherming van het oppervlaktewater en het grondwater en de verbetering van hun kwaliteit te waarborgen.

Het WBP 2016-2021 zal ter advies worden voorgelegd aan een openbaar onderzoek dat zal starten in het laatste trimester van 2015. Het plan zou in de lente van volgend jaar definitief moeten worden goedgekeurd.

Maak kennis met de kaart "Brussel, waterstad"

Wist u dat onze hoofdstad 105 km aan waterlopen telt, waarvan 67% in open lucht, net als 17 bronnen, 90 fonteinen en 158 vijvers?

De geschiedenis van het Brussels Gewest is nauw verbonden met water. De stad, gelegen op de voormalige moerassen in de Zennevallei, ontstond rond deze emblematische waterloop en zijn bijrivieren.

Het watererfgoed, dat te lang werd verwaarloosd, blijft ook vandaag nog te weinig bekend.

Via een kaart (.pdf), die u gratis kunt verkrijgen bij de Infodienst, kunt u (opnieuw) kennismaken met de historische en hedendaagse waterrijkdom van ons Gewest.

Datum van de update: 25/01/2016