Het nieuwe EMAS-register staat online (professionnels)

09/06/2020

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat het EMAS 2.0-register sinds 11 mei 2020 online staat: https://webgate.ec.europa.eu/emas2/public/registration/list
Dit maakt alle, door een externe auditeur geverifieerde en gevalideerde, milieuverklaringen van de in de Europese EMAS-lijst geregistreerde organisaties toegankelijk.

Datum van de update: 11/06/2020