Het leefmilieu in Europa in 2015

03/03/2015

Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft zijn evaluatie van de staat van het leefmilieu in Europa gepubliceerd. In het rapport “The European environment – state and outlook 2015” (SOER 2015) (“Het milieu in Europa – Toestand en verkenningen 2015”) worden de resultaten voorgesteld van het milieubeleid in Europa en de evolutie van de milieuproblemen waarmee we worden geconfronteerd. Ook al is de SOER 2015 een rapport op Europees niveau, het rapport bevat ook gegevens op mondiaal, nationaal en regionaal niveau, alsook vergelijkingen tussen lidstaten.

U kunt het volledige rapport (in het Engels) raadplegen of de Nederlandstalige samenvatting.

Datum van de update: 05/03/2015