Het jongste nummer van Zicht op Zoniën is verschenen!

23/05/2016

“Zicht op Zoniën” is het tijdschrift dat gewijd is aan het Zoniënwoud.  Het bevat nieuwtjes, een overzicht van de activiteiten en reportages over de geschiedenis, de fauna en flora in het woud en de omgeving.  “Zicht op Zoniën” verschijnt twee keer per jaar.

De gezondheid van het woud

In dit nieuwe nummer kan u lezen dat het Brussels Gewest het woud zo goed mogelijk voorbereidt op de klimaatveranderingen.  Het Vlaamse en het Waalse Gewest engageren zich voor deze gemeenschappelijke visie door ook concrete maatregelen in hun beheerplan te integreren.  

Ook de andere bedreigingen voor het bos en de efficiënte middelen om ze te bestrijden komen aan bod, zoals de verspreiding van invasieve uitheemse soorten die ziekten kunnen overbrengen of de inheemse fauna en flora kunnen beschadigen.   

Onthaal en een beter recreatief aanbod

Vandaag bestaan er 6 onthaalpoorten, vertrekpunten voor wandelingen in dit uitzonderlijk natuurlijk erfgoed.  U vindt er een schat aan toeristische informatie, kaarten en wandelroutes om de natuur te leren kennen.

En nog veel meer ...

Deze lente zijn er weer heel wat activiteiten in het Zoniënwoud gepland en biedt het woud u leuke ideeën voor uitstapjes. Op het veelbelovende programma staan er muzikale intermezzo's, geleide wandelingen door gepassioneerde gidsen, tellingen, actie- en beschermingsdagen, allerlei feestelijkheden, ....

Meer info

Het magazine Zicht op Zoniën:

Datum van de update: 07/02/2017