Het jaarverslag 2018 van Leefmilieu Brussel staat online

11/04/2019

Het nieuwe jaarverslag is opgebouwd rond een interactieve tijdlijn die de belangrijkste dossiers van 2018 weergeeft. Via deze tijdlijn kan u navigeren naar de afzonderlijke hoofdstukken die telkens de uitdaging en doelen van het thema beschrijven, de ingezette middelen, de resultaten, alsook de vooruitzichten voor de toekomst. Het online jaarverslag bevat nu ook enkele korte filmpjes.

2018 in het teken van ‘Zero afval’ en luchtkwaliteit

De prioritaire doelstellingen van 2018 waren hoofdzakelijk gebaseerd op de thema’s ‘Zero afval’ en ‘luchtkwaliteit’, en omvatten in het bijzonder:

  • talrijke sensibiliseringsacties om de Brusselaars aan te moedigen om te streven naar Zero Afval, zoals evenementen, bezoeken, coaching, opleidingen, nieuwsbrieven…;
  • de invoering van het verbod op plastic zakjes voor eenmalig gebruik;
  • de implementatie van de Brusselse LEZ (lage-emissiezone) sinds 1 januari 2018;
  • de opening van de BELEXPO, een tentoonstelling om alle Brusselaars te sensibiliseren voor de milieu-uitdagingen in de stad;
  • enz.

Lees verder in de online versie van het jaarverslag 2018 (zie link hieronder).

Datum van de update: 11/04/2019