Het jaarverslag 2017 van Leefmilieu Brussel staat online

04/04/2018

Het jaarverslag van Leefmilieu Brussel bestaat uit 3 grote delen. Na een korte inleiding volgt een voorstelling van de structuur en middelen van Leefmilieu Brussel. Vervolgens komen de voornaamste uitdagingen van 2017 aan bod. En tot slot wordt er nog een overzicht gegeven van de algemene opdrachten van Leefmilieu Brussel.

2017 in het teken van ‘Natuur in de stad’ en luchtkwaliteit

De prioritaire doelstellingen van 2017 waren hoofdzakelijk gebaseerd op de thema’s ‘Natuur in de stad’ en ‘luchtkwaliteit’, en omvatten in het bijzonder:

  • talrijke sensibiliseringsacties onder het motto “#Reconnect”, om de Brusselaars aan te moedigen de natuur op te zoeken en ervan te genieten, actie te ondernemen voor meer biodiversiteit in de stad, enz.;
  • het in kaart brengen van de blootstelling aan black carbon per type vervoermiddel en naargelang de plaats (meetresultaten van het ExpAIR-project);
  • de voorbereiding van de Brusselse LEZ (lage-emissiezone);
  • enz.

Lees verder in de online versie van het jaarverslag 2017 (zie link hieronder).

Datum van de update: 04/04/2018