Het jaarverslag 2016 van Leefmilieu Brussel staat online

02/05/2017

Het jaarverslag van Leefmilieu Brussel bestaat uit 3 grote delen. Na een korte inleiding volgt een voorstelling van de structuur en middelen van Leefmilieu Brussel. Vervolgens komen de voornaamste uitdagingen van 2016 aan bod. En tot slot wordt er nog een overzicht gegeven van de algemene opdrachten van Leefmilieu Brussel.

2016 in het teken van Good Food en circulaire economie

De prioritaire doelstellingen van 2016 waren hoofdzakelijk gebaseerd op de thema’s ‘duurzame voeding’ en ‘circulaire economie’, en omvatten in het bijzonder:

  • talrijke sensibiliseringsacties onder het motto “Good Food”, om de Brusselaars te stimuleren zelf te kweken, minder voedsel te verspillen…;
  • de projectoproep “Be Circular 2016”, om vernieuwende proefprojecten te stimuleren binnen de kringlooplogica;
  • de renovatie van de Ketelhoeve als ontwikkelingspool voor stadslandbouw;
  • enz.   

Lees verder in de online versie van het jaarverslag 2016 (zie link hieronder).

Datum van de update: 02/05/2017