Het inspectiewetboek en de procedures inzake dierenwelzijn (professionnels)

28/02/2017

Sinds de zesde staatshervorming (2015) vertrouwt het nieuwe milieu-inspectiewetboek het toezicht op de naleving van de wetgeving inzake dierenwelzijn toe aan Leefmilieu Brussel.

Deze nieuwe voorziening heeft een hele reeks van regels vereenvoudigd en gepreciseerd en heeft geleid tot de aanpassing van de procedures die de inspectievoorwaarden betreffen en de gevolgen in geval van inbreuken, inbeslagnames en processen-verbaal en de alternatieve administratieve geldboetes om deze inbreuken een halt toe te roepen.

Voor wie?

Werkt u in een van de 4 politiezones of een van de Brusselse gemeentelijke administraties en bent u betrokken bij het dierenwelzijn? Dan organiseert Leefmilieu Brussel voor u een opleidingsvoormiddag om u te informeren en u te helpen uw praktijken aan te passen aan de nieuwe procedures die moeten worden gevolgd, in het bijzonder door u nieuwe tools voor te stellen. 

De opleiding zal worden georganiseerd door het departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel en zal de gelegenheid vormen om het partnerschap tussen Leefmilieu Brussel en de actoren op het terrein te versterken. 

Wanneer?

Op woensdag 29 maart 2017 van 9h30 tot 12h00

Waar?

In de zalen AQUA en TERRA van Leefmilieu Brussel - Thurn & Taxis-site - Havenlaan 86C / 3000 - 1000 Brussel

Programma

9h00: Onthaal met koffie in het atrium van het BEL

9h15 : Inleiding en opfrissing over de uitoefening van de bevoegdheden (Katrien Van den Bruel)

9h30: De wetswijzigingen die worden toegepast bij de inspectie en controle van de voorschriften inzake dierenwelzijn in Brussel (Ann Van Craen)

9h50: Het opstellen van processen-verbaal en de inbeslagnames (Marie-Astrid Massa en Karen Ponceau)

10h30: Vragen - antwoorden

10h40: Koffiepauze

11h00: De alternatieve administratieve geldboetes en de dwangsommen (Julie Cornet)

11h20: Vragen - antwoorden

11h40: Conclusies en einde van de opleiding (Katrien Van den Bruel)

 

Inschrijving via het volgende onlineformulier.  

Datum van de update: 06/03/2017