Het huidige stelsel van de Brusselse groenestroomcertificaten wordt behouden tot 1 januari 2021 (professionnels)

05/05/2020

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een ondersteuningssysteem via groenestroomcertificaten opgezet dat een terugverdientijd van nauwelijks 7 jaar mogelijk maakt. Die periode van 7 jaar garandeert een aantrekkelijke en evenwichtige ondersteuning.  Ze vereist evenwel een jaarlijkse aanpassing in functie van de evolutie van de kostprijs van de hernieuwbare energie.  

Naar aanleiding van de aanbevelingen van regulator Brugel had op 1 juni 2020 een aanpassing moeten plaatsvinden. Door de COVID-19-crisis is de fotovoltaïsche markt momenteel vrijwel stilgevallen. 

In deze uitzonderlijke omstandigheden lopen toekomstige houders van residentiële installaties of bedrijfsinstallaties het risico dat hun installaties in bedrijf worden gesteld en worden gecertificeerd na 1 juni, terwijl zij hun aankoopbeslissing hadden gebaseerd op de momenteel geldende toekenningsgraad van groenestroomcertificaten. 

Daarom heeft de Brusselse regering, op initiatief van minister van Energie Alain Maron, besloten de huidige steunregeling voor fotovoltaïsche energie te behouden tot 1 januari 2021. Op die datum zal het nieuwe stelsel van kracht worden op basis van de waarden die door BRUGEL op 1 september 2020 zullen worden meegedeeld.  

Aarzelt u nog om de sprong te wagen naar hernieuwbare energie op uw dak?  
Ontdek het potentieel van uw dak op http://zonnekaart.brussels

Datum van de update: 05/05/2020