Het groot debat: Duurzame transitie maken in Brussel

13/06/2017
Hoe kunnen we de duurzame transitie in Brussel bevorderen ? Debatavond over pistes om een verandering teweeg te brengen in domeinen als milieu, duurzame ontwikkeling,... in Brussel.
Onze relatie met de natuur moet fundamenteel veranderen. Onze ecologische voetafdruk is onhoudbaar. De biodiversiteit gaat snel achteruit. We zijn niet in staat geweest om de klimaatverandering te voorkomen. En dit alles leidt tot een stad die steeds onleefbaarder wordt. Een duurzame transitie wordt dus dringend. We hebben bijgedragen tot de analyse van Brusselse als ecosysteem. Laten we nu de prioriteiten en middelen voor de uitvoering te bespreken. Tijd voor een debat!
 
Vrijdag 23/06, 18:00–20:00, Bruxelles Environnement - Leefmilieu Brussel (Site de Tour & Taxis, Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel)
 
Met: Céline Fremault (Ministre régionale bruxelloise de l’Environnement, de l’Energie), Christophe Soil (Perspective Brussels), Pierre Vanderstraeten (UCL), Serge Kempeneers (Bruxelles Environnement - Leefmilieu Brussel) & Chloé Deligne (ULB)
 
Datum van de update: 13/06/2017