Het gas verandert

30/07/2018
logo le gaz change

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat momenteel nog arm gas gebruikt, zal binnenkort overschakelen op rijk gas. Alle aardgasverbruikers zijn bij deze conversie betrokken en zullen op een bepaald moment het nodige moeten doen om hun toestellen voor te bereiden op het gebruik van rijk gas.

Het Brussels Gewest wordt momenteel voorzien van arm gas uit de regio Groningen in Nederland. De gasexploitatie daar veroorzaakt stabiliteitsproblemen in de bodem (aardbevingen) en de Nederlandse regering heeft beslist de gasexport geleidelijk te verminderen om deze volledig stop te zetten in 2030. Aangezien arm gas schaars is, heeft het Brussels Gewest ervoor gekozen over te schakelen op rijk gas en bijgevolg zijn distributienet te veranderen. Op basis van een kalender die op federaal niveau werd afgesproken, werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgesplitst in 4 zones die achtereenvolgens zullen overschakelen op rijk gas in 2020, 2021, 2022 en 2023.

Wat zijn de gevolgen voor de consument?  De consument moet de compatibiliteit van zijn toestellen die op gas werken (geiser, verwarmingsketel) met rijk gas laten nakijken en ze eventueel laten afstellen door een bevoegd technicus.

De federale en gewestelijke overheden raden aan de compatibiliteit van de toestellen te laten controleren in het kader van de verplichte periodieke EPB-controle van de verwarmingsketel en geiser. Gekoppeld aan deze controle zou het nakijken geen bijkomende kosten veroorzaken. Bovendien zou vóór begin 2019 een gewestelijke premie worden gelanceerd om kansarme gezinnen te helpen de periodieke controle te laten uitvoeren.

Op de speciale website www.gasverandert.brussels staat alle informatie over deze omschakeling.
Het is mogelijk uw conversiejaar te kennen door uw adres in te voeren in de zoekmotor van de website. 

 

Datum van de update: 08/08/2018