Het droogleggen van vijvers: een noodzakelijke beheeractie voor de goede gezondheid van de vijvers

23/11/2015

Net als elke winter zullen een aantal vijvers die Leefmilieu Brussel beheert gedurende enkele maanden worden drooggelegd. De operatie is begonnen eind oktober.

Vijvers zijn belangrijk voor de biodiversiteit

Een vijver is een waterpartij die meestal op kunstmatige manier wordt gecreëerd door de aanleg van een oever. Dankzij een aantal inrichtingen kan het waterniveau worden behouden en gecontroleerd (afvoerbouwwerken). Elke vijver herbergt een grote biodiversiteit met gelaagde vegetatie en de aanwezigheid van verwante fauna (insecten, amfibieën, vogels…). Hij kan ook fungeren als stop- en rustplek voor trekvogels.

Als ze goed worden onderhouden, vormen deze vochtige zones een ecosysteem dat zeer belangrijk is voor het behoud van het natuurlijk erfgoed.

Hoe worden de vijvers onderhouden?

Om het onderhoud te kunnen doen, worden de vijvers af en toe drooggelegd. Daartoe wordt het waterniveau gedeeltelijk of volledig verlaagd. Indien aanwezig worden de overtollige vissen uit de vijver verwijderd zodat een biotoop wordt behouden die gunstig is voor de waterplanten en amfibieën – kikvorsachtigen (kikkers, padden, (water)salamanders, enz.).

Na het droogleggen, dat gebeurt in een periode die niet ongunstig is voor de vissen en de jonge amfibieën in winterslaap, wordt de vijver de hele winter lang zonder water gehouden. In de lente wordt hij opnieuw gevuld.

Door de vijver tijdelijk droog te leggen, kan de verslibbing worden tegengegaan (mineralisering van het slib dat organische materie bevat), kan de ontwikkeling van de waterplanten worden gecontroleerd en kunnen invasieve planten- en diersoorten worden verwijderd.

Indien nodig kunnen op dat moment ook allerlei werken worden uitgevoerd: ruimen van de vijver om het risico op eutrofiëring te beperken (rijk aan nutritieve elementen), herstellen van de oevers, reinigen van de hydraulische installaties, dichten van eventuele lekken, snoeien…

Droogleggingsplanning

De komende werkzaamheden voor het droogleggen van vijvers, het herstellen van de biotopen en het onderhouden van de hydraulische installaties zullen op de volgende sites plaatsvinden: 

  • Bergoje (J. Bassemstraat in Oudergem): onderhoud van de installaties.
  • Terlinden (Begoniastraat in Watermaal-Bosvoorde): vereenvoudiging van de installaties.
  • Eikhove (bos in Watermaal-Bosvoorde): onderhoud van de installaties.
  • Koning Boudewijnpark 1 (Bonaventurestraat in Jette): drooglegging ingevolge de zomerse aanwezigheid van giftige algen en de vijverdiagnose na de daling van het waterniveau in de zomer. De natuurlijke invulling van de oevers zou kunnen worden vooruitgeschoven.
  • Sobieski (J. Sobieskilaan in Brussel): laatste voorafgaande onderzoeken voor de natuurlijke invulling van de oevers.
  • Kleine Hertoginnedalvijver (Vorstlaan in Oudergem): verwijdering van de vissen en opnieuw in werking stellen van de installaties.
  • Vijver van de Ter Kamerenabdij (E. Duraylaan, Elsene): stand van zaken opmaken.
  • Tenreuken (Vorstlaan, Oudergem): aanleggen van een ponton en onderhoud van de overlaat.
Datum van de update: 24/11/2015

Contact: 

Secretariaat van het departement Water (02 775 42 04) tussen 9u en 16u.